Zetpneu

Vedomosti o poistení

PZP pre prívesný vozík – ako sa chrániť pred finančnými rizikami

Majitelia prívesných vozíkov musia zabezpečiť, aby mali platné poistné krytie pre svoje vozidlo. Prívesné vozíky, rovnako ako iné motorové vozidlá, sú vystavené riziku nehôd a škôd na majetku alebo zdraví tretích strán. PZP pre prívesný vozík poskytuje potrebnú finančnú ochranu v prípade týchto udalostí.

Prečo potrebujete PZP pre prívesný vozík

PZP (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) je zákonom stanovené poistenie, ktoré musí mať každý držiteľ prívesného vozíka. Hlavným účelom PZP je pokrytie finančných nárokov tretích strán, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nehody alebo iných udalostí počas prevádzky prívesného vozíka. Bez platného PZP by mohli vzniknúť značné finančné a právne problémy.

Ako získať PZP pre prívesný vozík

PZP pre prívesný vozík môžete získať prostredníctvom tradičných poisťovní, ako aj online. Je dôležité porovnať rôzne ponuky, aby ste našli najvhodnejšiu a najvýhodnejšiu poisťovaciu zmluvu pre vašu situáciu. Pri výbere PZP pre prívesný vozík je potrebné zvážiť niekoľko faktorov, ako sú cena poistenia, výška krytia, rozsah služieb a reputácia poisťovne.

Povinnosti majiteľa prívesného vozíka

Majiteľ prívesného vozíka musí dodržiavať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa poistenia. To zahŕňa uzatvorenie platnej zmluvy o PZP, udržiavanie aktualizovaných informácií o vozidle, a informovanie poisťovne o všetkých zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť platnosť poistenia.

Čo robiť v prípade nehody

Ak sa stane nehoda, je dôležité, aby majiteľ prívesného vozíka okamžite kontaktoval svoju poisťovňu a podrobne im oznámil okolnosti nehody. Poisťovňa bude následne vyhodnotiť situáciu a poskytne potrebnú podporu a pokyny na riešenie škôd.

Dôležitosť aktualizácie údajov o prívesnom vozíku

Majiteľ prívesného vozíka by mal pravidelne kontrolovať a aktualizovať údaje o svojom vozidle. V prípade zmeny vlastníctva, technických parametrov vozidla, alebo iných dôležitých informácií je potrebné informovať poisťovňu, aby mohla prispôsobiť poistnú zmluvu a zabezpečiť, že PZP ostane platné a účinné.

Doplnkové poistenie pre prívesný vozík

Okrem PZP môže majiteľ prívesného vozíka zvážiť aj doplnkové poistenie, ako napríklad havarijné poistenie alebo poistenie proti krádeži. Tieto doplnkové poistenia môžu poskytnúť ešte väčšiu finančnú ochranu a pokoj v prípade nepredvídateľných udalostí.

PZP pre prívesný vozík je nevyhnutné poistenie, ktoré chráni majiteľa vozidla pred finančnými nárokmi tretích strán v prípade nehody alebo iných udalostí. Zabezpečenie správnej PZP pre prívesný vozík je zodpovednosťou majiteľa a je potrebné dbať na to, aby poistka bola vždy platná a účinná. Vyberajte si poisťovňu s rozvahou, porovnávajte ponuky a zabezpečte si čo najlepšiu ochranu pre váš prívesný vozík.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre motocykle: Ako sa chrániť na dvoch kolesách

PZP je základným poistením, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím osobám pri premávke na verejných komunikáciách. Pre majiteľov motocyklov, motoriek a skútrov je rovnako dôležité mať platné PZP, ako pre majiteľov áut. V tomto článku sa pozrieme na to, čo by ste mali vedieť o PZP pre motocykle a ako si môžete vybrať najlepšiu ponuku na trhu.

Pochopte základné informácie o PZP pre motocykle

PZP pre motocykle zabezpečuje finančnú ochranu v prípade nehôd, kde by ste spôsobili škodu na majetku alebo zdraví iných osôb. Je dôležité si uvedomiť, že PZP nepokrýva škody na vašom vlastnom motocykli, motorku alebo skútre. Pre takúto ochranu by ste mali zvážiť havarijné poistenie.

Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní

Na trhu je mnoho poisťovní, ktoré ponúkajú PZP pre motocykle. Preto je dobré porovnať ich ceny a podmienky, aby ste našli najlepšiu možnú ponuku. Pri porovnávaní ponúk je dôležité brať do úvahy nielen cenu, ale aj rozsah krytia, kvalitu služieb a dobrú povesť poisťovne.

Zvážte vlastnosti vášho motocykla

Pri výbere PZP pre motocykel by ste mali zvážiť niektoré špecifické vlastnosti vášho vozidla. Napríklad, cena PZP môže závisieť od typu motocykla, jeho objemu motora, výkonu, veku a iných faktorov. Tieto informácie vám pomôžu získať presnejší odhad ceny poistenia.

Uzatvorenie zmluvy

Keď ste sa rozhodli pre konkrétnu poisťovňu, mali by ste si dôkladne preštudovať podmienky PZP a overiť, že zmluva obsahuje všetko potrebné krytie. Potom môžete uzatvoriť zmluvu a uhradiť príslušnú poistnú sumu. Po uzatvorení zmluvy vám poisťovňa vystaví zelenú kartu, ktorú by ste mali mať pri sebe pri jazde na motocykli.

Dodržiavajte termíny a podmienky

PZP Je dôležité dodržiavať všetky termíny a podmienky uvedené vo vašej zmluve o PZP. To zahŕňa platnosť poistenia, ktorá sa obvykle udeľuje na ročný alebo polročný základ. Nezabudnite načas obnoviť svoje PZP, aby ste predišli pokutám alebo iným problémom pri kontrole polície.

Ako postupovať v prípade nehody

Ak sa stane nehoda, mali by ste okamžite kontaktovať svoju poisťovňu a oznámiť im podrobnosti o nehode. Poisťovňa vám poskytne pokyny, ako postupovať, a prípadne vám poskytne pomoc pri riešení škôd na tretích stranách. Pamätajte, že PZP nekryje škody na vašom vlastnom motocykli, takže ak chcete mať aj túto ochranu, uvažujte o havarijnom poistení.

Alternatívy k PZP pre motocykle

Aj keď je PZP základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ motocykla, môžete si zvoliť aj doplnkové poistenie. Medzi najbežnejšie doplnkové poistenia patrí havarijné poistenie, ktoré kryje škody na vašom motocykli, a poistenie spolujazdca, ktoré pokrýva zranenia a škody spôsobené vašim spolujazdcom.

PZP je nevyhnutné pre každého, kto vlastní motocykel, motorku alebo skúter. Jeho hlavným účelom je chrániť vás pred finančnými nárokmi tretích strán v prípade nehody. Pri výbere PZP pre motocykel je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, zohľadniť špecifiká vášho vozidla a dodržiavať podmienky zmluvy. Nezabudnite tiež zvážiť doplnkové poistenia, ktoré vám môžu poskytnúť ešte väčšiu ochranu.

PZP tabuľka cien

Pri výbere PZP online je dôležité zohľadniť nie len cenu, ale aj rozsah krytia a kvalitu služieb, ktoré poisťovňa poskytuje. Aby sme vám pomohli s rozhodovaním, pripravili sme tabuľku s porovnaním cien PZP od rôznych poisťovní.

Tabuľka: Porovnanie cien PZP pre osobné vozidlá

Poisťovňa Základná cena PZP Cena PZP so základným krytím Cena PZP s rozšíreným krytím
Poisťovňa A 200 € 350 € 500 €
Poisťovňa B 210 € 360 € 520 €
Poisťovňa C 190 € 330 € 480 €
Poisťovňa D 220 € 380 € 540 €
Poisťovňa E 230 € 390 € 550 €

*Uvedené ceny sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnych parametrov vozidla a vodiča.

Ako čítať tabuľku

V tabuľke sú uvedené ceny PZP pre rôzne úrovne krytia. „Základná cena PZP“ zahŕňa povinné zmluvné poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené iným účastníkom premávky. „Cena PZP so základným krytím“ zahŕňa aj ďalšie doplnkové poistenia, ako napríklad poistenie proti krádeži, poistenie skla alebo asistenciu. „Cena PZP s rozšíreným krytím“ zahŕňa aj havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody na vlastnom vozidle.

Ako nájsť najlepšiu ponuku

Pri výbere PZP je dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj ďalšie faktory, ako sú rozsah krytia, kvalita služieb a povesť poisťovne. Nasledujúce kroky vám pomôžu nájsť najlepšiu ponuku:

 1. Preskúmajte svoje potreby: Urobte si prehľad o tom, aké krytie potrebujete a aké môžete vynechať.
 2. Porovnajte ceny: Využite tabuľku cien PZP a navštívte webové stránky jednotlivých poisťovní, aby ste získali presnejšie informácie o cenách a krytí, ktoré ponúkajú. Môžete tiež využiť online PZP kalkulačku, ktorá vám pomôže porovnať a spraviť výpočet PZP ceny a ponuky.
 3. Overte si kvalitu služieb: Prečítajte si recenzie a skúsenosti iných zákazníkov s poisťovňami. Zistite, aké sú ich skúsenosti s riešením škôd, rýchlosťou vybavenia poistných udalostí a spokojnosťou s komunikáciou.
 4. Zvážte výhody a nevýhody: Porovnajte jednotlivé ponuky, aby ste zistili, ktorá poisťovňa ponúka najlepší pomer ceny a krytia.
 5. Vyžiadajte si ponuky: Po vyhodnotení rôznych poisťovní a ich ponúk, kontaktujte niekoľko z nich a požiadajte o konkrétnu ponuku pre vaše vozidlo a požadované krytie.
 6. Uzatvorte zmluvu: Keď nájdete najlacnejšiu ponuku, uzatvorte zmluvu s vybranou poisťovňou. Nezabudnite si dôkladne prečítať všetky podmienky zmluvy a overte si, že obsahuje všetky požadované krytia.

Výber správnej PZP je dôležitým krokom pri zabezpečení ochrany v prípade nehody alebo iných poistných udalostí. Dôkladným porovnaním cien a ponúk jednotlivých poisťovní môžete nájsť najlepšiu ponuku, ktorá vám poskytne potrebnú ochranu za rozumnú cenu.

Overenie PZP: Ako zistiť, či je vozidlo poistené

Overenie PZP je dôležitý krok pre každého vodiča, ktorý chce zistiť, či jeho vozidlo má platné povinné zmluvné poistenie. Toto poistenie je v mnohých krajinách povinné, vrátane Slovenska, a zabezpečuje finančnú ochranu v prípade dopravnej nehody. V tomto článku sa pozrieme na rôzne spôsoby, ako môžete overiť PZP svojho vozidla alebo vozidla iného človeka.

Ako overiť PZP

 1. Online overenie

Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom overenia PZP je použitie online nástroja, ktorý poskytuje väčšina poisťovní alebo štátnych inštitúcií. Na Slovensku môžete overiť PZP prostredníctvom stránky Slovenskej asociácie poisťovní. Stačí zadať evidenčné číslo vozidla a systém vám ukáže, či má vozidlo platné PZP.

 1. Telefonické overenie

Ďalším spôsobom, ako overiť PZP, je telefonický kontakt s poisťovňou. Môžete zavolať na zákaznícku linku svojej poisťovne alebo poisťovne, ktorá poskytuje PZP pre dané vozidlo. Po poskytnutí evidenčného čísla vozidla vám operátor oznámi, či je vozidlo poistené.

 1. Overenie na pobočke poisťovne

Ak nemáte prístup k internetu alebo nemôžete telefonovať, môžete sa osobne zastaviť na pobočke poisťovne a požiadať o overenie PZP. Pracovník poisťovne vám poskytne informácie o poistení vozidla na základe jeho evidenčného čísla.

Dôležité upozornenie

Pri overovaní PZP vozidla iného človeka je dôležité mať na pamäti, že v niektorých prípadoch je potrebné mať súhlas majiteľa vozidla na získanie informácií o jeho poistení. Ak nemáte tento súhlas, môže byť overenie PZP považované za porušenie ochrany osobných údajov.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre vodičov, ktorí chcú zistiť, či je ich vozidlo alebo vozidlo iného človeka poistené. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť, vrátane online overenia, telefonického overenia a osobného overenia na pobočke poisťovne. Nezáleží na tom, ktorú metódu si zvolíte, dôležité je vedieť, že jazda s platným PZP je nielen zákonná povinnosť, ale aj zodpovednosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

Dôsledky jazdy bez PZP

Jazda bez platného PZP môže mať vážne následky. Ak vás polícia pristihne bez platného poistenia, môžete dostať pokutu až do výšky niekoľko tisíc eur. Okrem toho môžete prísť o bodový zápis vodiča a v prípade závažných prípadov môže byť vaše vozidlo odstavené a skonfiškované.

V prípade dopravnej nehody, ak nemáte platné PZP, budete musieť sami niesť finančné následky za škody spôsobené iným účastníkom nehody. Toto môže zahŕňať náhradu za opravy vozidla, náhradu za prípadné zranenia a iné súvisiace náklady.

Ako ušetriť na PZP

Ak chcete ušetriť na PZP, môžete využiť niekoľko tipov:

 1. Porovnanie PZP ponúk: Využite online nástroje na porovnanie ponúk rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu pre vaše poistenie.
 2. Zvážte zvýšenie spoluúčasti: Ak ste ochotní zaplatiť vyššiu spoluúčasť v prípade poistnej udalosti, môžete ušetriť na mesačných alebo ročných prémiových platbách.
 3. Bezpečnostné zariadenia: Poisťovne môžu poskytnúť zľavy, ak má vaše vozidlo bezpečnostné zariadenia, ako sú airbagy, ABS alebo protišmykový systém.
 4. Beznehodová jazda: Ak máte dlhodobú históriu bez dopravných nehôd, môžete získať zľavu na PZP.
 5. Kurz bezpečnej jazdy: Absolvovanie kurzu bezpečnej jazdy môže pomôcť znížiť náklady na PZP.

Udržiavajte svoje PZP v platnosti, aby ste sa vyhli pokutám a zabezpečili finančnú ochranu pre seba a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Výpoveď PZP: Ako zrušiť svoje povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovené poistenie, ktoré musí mať každý vlastník vozidla. Je to základné poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám. Avšak, môžu nastať situácie, keď chcete svoje PZP zrušiť alebo zmeniť. V tomto článku sa pozrieme na to, ako postupovať pri výpovedi PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť zrušiť svoje PZP:

 1. Predaj vozidla – Ak ste predali svoje vozidlo, nie je dôvod na to, aby ste naďalej platili PZP zaň.
 2. Dočasná odstávka vozidla – Ak ste odstavili svoje vozidlo (napr. na opravu alebo pri zmene sezónnych pneumatík), nemusíte poistenie platiť, kým ho opäť nezačnete používať.
 3. Zmena poisťovne – Ak ste našli lepšiu ponuku u inej poisťovne, môžete svoje súčasné PZP zrušiť a uzavrieť novú zmluvu s inou poisťovňou.
 4. Zmena typu poistenia – Ak ste sa rozhodli pre komplexnejšie poistenie, ako je napríklad havarijné poistenie, môžete svoje PZP zrušiť a uzavrieť novú zmluvu.

Postup pri výpovedi PZP

Ak chcete zrušiť svoje PZP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Skontrolujte podmienky svojej zmluvy – Predtým, než zrušíte svoje PZP, prečítajte si zmluvu a zistite, aké sú podmienky výpovede. Zmluva by mala obsahovať informácie o výpovednej lehote, sankciách alebo poplatkoch za predčasné ukončenie poistenia.
 2. Napíšte výpovedný list – Výpoveď PZP musí byť podaná písomne. Vo výpovednom liste uveďte svoje meno, adresu, číslo poistnej zmluvy, dátum zrušenia poistenia a dôvod výpovede. Nezabudnite list podpísať a dátumovať.
 3. Pošlite výpovedný list – Odošlite výpovedný list svojej poisťovni buď poštou alebo osobne na pobočke. V prípade zasielania poštou sa odporúča použiť doporučenú zásielku, aby ste mali dôkaz o tom, že ste výpoveď odoslali.
 4. Zrušenie evidencie vozidla – Ak ste zrušili PZP preto, že ste predali vozidlo alebo ho odstavili, nezabudnite informovať o tom aj príslušný dopravný inšpektorát. Môžete to urobiť osobne na pobočke dopravného inšpektorátu alebo cez elektronický formulár na ich webovej stránke.
 5. Potvrdenie o zrušení PZP – Po obdržaní výpovedného listu by vám poisťovňa mala poslať potvrdenie o zrušení PZP. Uistite sa, že ste ho dostali a uschovajte si ho pre prípadné budúce potreby.
 6. Nové poistenie – Ak ste zrušili svoje PZP preto, že ste našli lepšiu ponuku alebo chcete zmeniť typ poistenia, nezabudnite uzavrieť novú zmluvu s novou poisťovňou alebo novým typom poistenia. Urobte to ihneď po zrušení súčasného PZP, aby ste nemali žiadne obdobie, kedy by ste neboli poistení.

Dôležité upozornenie

Vždy dôkladne zvážte svoje rozhodnutie zrušiť PZP. Ak budete používať vozidlo bez platného PZP, môžete sa dopustiť priestupku a vystaviť sa pokutám alebo trestným stíhaniam. Navyše, v prípade dopravnej nehody môžete byť zodpovední za škody spôsobené tretím stranám.

Výpoveď PZP je proces, ktorý je potrebné dodržať v súlade s podmienkami zmluvy a zákonom. Uistite sa, že ste dôkladne zvážili svoje rozhodnutie a postupujte podľa uvedených krokov, aby ste zrušili svoje povinné zmluvné poistenie bez problémov. Nezabudnite sa čo najskôr poistiť u novej poisťovne alebo s novým typom poistenia, aby ste boli chránení pred škodami, ktoré môžete spôsobiť tretím stranám.

Najlacnejšie PZP: Ako nájsť cenovo dostupné poistenie pre váš automobil

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným druhom poistenia pre každého vlastníka vozidla. Jeho hlavným účelom je chrániť vás a ostatných účastníkov premávky pred finančnými nákladmi v prípade dopravnej nehody. Hoci je PZP povinné, existujú možnosti, ako ušetriť na nákladoch na poistenie, a to aj bez toho, aby ste museli obetovať kvalitu krytia.

Porovnanie ponuky poisťovní pre najlacnejšie PZP

Porovnávanie ponúk rôznych poisťovní je kľúčom k nájdeniu najlacnejšieho PZP. Využite online nástroje, ako sú porovnávače poistiek alebo kalkulačky PZP, ktoré vám umožnia rýchlo a jednoducho porovnať ceny a rozsah krytia. Nezabudnite zvážiť aj spoločnosti, ktoré sa špecializujú na ponuky pre konkrétne skupiny vodičov alebo typy vozidiel.

Využite zľavy a bonusy pre najlacnejšie PZP

Mnoho poisťovní ponúka zľavy na PZP online pre určité skupiny vodičov alebo za bezpečnostné prvky vo vozidle. Zistite, či máte nárok na takéto zľavy, napríklad za bezúhonnú jazdu, prítomnosť bezpečnostných zariadení v aute alebo pre študentov či dôchodcov. Taktiež zohľadnite bonusy a vernostné programy, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska významne znížiť vaše náklady na poistenie.

Zvoľte adekvátny rozsah krytia

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je dôležité vedieť, aký rozsah krytia skutočne potrebujete. Zvážte, či chcete iba základné PZP alebo doplnkové poistenie, ako je havarijné poistenie. V niektorých prípadoch môže byť najlacnejšia ponuka PZP spojená s obmedzeným krytím, ktoré nemusí byť pre vás dostatočné.

Zohľadnite platbu vopred

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy za ročnú platbu PZP vopred. Hoci to môže znamenať vyššiu jednorazovú investíciu, môžete tak ušetriť peniaze v porovnaní s mesačným alebo štvrťročným spôsobom platby. Skúmajte možnosti, ktoré vám ponúkajú poisťovne, a zistite, či je platba vopred pre vás výhodnejšia.

Zvážte zvýšenie spoluúčasti

Spoluúčasť je suma, ktorú musíte zaplatiť pri nároku na poistné plnenie predtým, než poisťovňa uhradí zvyšok nákladov. Zvýšenie spoluúčasti môže znamenať nižšiu cenu PZP. Avšak, ak by ste museli čeliť poistnej udalosti, budete musieť zaplatiť vyššiu spoluúčasť, takže zvážte, či je to pre vás vhodná možnosť.

Uprednostnite staršie a menej výkonné vozidlá pre najlacnejšie PZP

Cena PZP závisí aj od typu vozidla, ktoré poistíte. Staršie a menej výkonné vozidlá sú často lacnejšie na poistenie. Preto, ak hľadáte najlacnejšie PZP, zvážte výber vozidla s nižšími nákladmi na poistenie. Spravte si výpočet PZP.

Skúste vyjednať lacnejšie PZP

Aj keď nie je zaručené, že vyjednávanie so svojou poisťovňou prinesie úspech, niekedy môžete dosiahnuť lepšie podmienky alebo ceny za svoje PZP. Ak máte dobrý jazdecký záznam alebo ste dlhodobým klientom, poisťovňa môže byť ochotnejšia poskytnúť vám zľavu alebo zlepšiť podmienky poistenia.

Hľadanie najlacnejšieho PZP môže byť náročné, ale stojí za to venovať čas a úsilie, aby ste našli cenovo dostupné riešenie, ktoré vám poskytne potrebnú ochranu. Porovnávajte ponuky, zohľadňujte zľavy a zvážte možnosti platby, aby ste našli poistenie, ktoré je pre vás najlepšie. Nezabudnite, že najdôležitejšie je nájsť poistenie, ktoré vám poskytne potrebné krytie a zároveň neprerastie váš rozpočet.

PZP kalkulačka: Váš sprievodca výpočtom cien poistenia

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý motorový voz. Jeho hlavným účelom je chrániť tretie osoby pred škodami, ktoré by mohli byť spôsobené vaším vozidlom. Pri výbere PZP je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov, vrátane ceny, rozsahu krytia a kvality služieb poskytovaných poisťovňou. Práve tu sa stáva praktickým nástrojom PZP kalkulačka. V tomto článku sa pozrieme na to, ako funguje PZP kalkulačka a ako vám môže pomôcť pri výbere najlepšieho poistenia pre vaše potreby.

Čo je PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka je online nástroj, ktorý vám umožní rýchlo a jednoducho zistiť cenu PZP pre vaše vozidlo. Stačí zadať niekoľko základných údajov, ako sú typ vozidla, výkon motora, rok výroby alebo vek vodiča, a kalkulačka vám automaticky vypočíta cenu PZP pre vaše konkrétne podmienky.

Ako funguje PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka funguje na základe algoritmu, ktorý berie do úvahy rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistenia. Tieto faktory zahŕňajú typ vozidla, výkon motora, rok výroby, vek vodiča, počet škodových udalostí a ďalšie. Kalkulačka potom porovnáva ponuky od rôznych poisťovní a vyberie najvýhodnejšiu cenovú ponuku pre vás.

Výhody použitia PZP kalkulačky

Použitie PZP kalkulačky prináša viacero výhod:

 • Ušetrí čas: Výpočet ceny PZP pomocou kalkulačky je rýchly a jednoduchý proces, ktorý vám ušetrí čas strávený hľadaním a porovnávaním rôznych ponúk.
 • Presnosť: Kalkulačka poskytuje presné výsledky, ktoré zohľadňujú všetky dôležité faktory ovplyvňujúce cenu PZP.
 • Jednoduchosť: PZP kalkulačka je ľahko použiteľný nástroj, ktorý nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti alebo skúsenosti s poistením. Stačí zadať požadované údaje a kalkulačka vám poskytne výsledok.
 • Objektivita: Nástroj je nestranný a poskytuje vám najlepšie dostupné ponuky na základe vášho profilu a požiadaviek, bez toho, aby bol ovplyvnený preferenciami konkrétnej poisťovne.
 • Prispôsobivosť: PZP kalkulačka sa pravidelne aktualizuje, aby zohľadňovala najnovšie zmeny v cenách a ponukách poisťovní, čo vám zaručuje najaktuálnejšie informácie.

Ako použiť PZP kalkulačku?

Použitie PZP kalkulačky je jednoduché. Postupujte podľa týchto krokov:

a. Navštívte webovú stránku s PZP kalkulačkou. b. Vyplňte požadované údaje o vašom vozidle a vodičovi (typ vozidla, výkon motora, rok výroby, vek vodiča atď.). c. Kliknite na tlačidlo „Vypočítať“ alebo podobný názov, ktorý spustí výpočet. d. Počkajte, kým kalkulačka vypočíta a zobrazí výsledky s cenami a ponukami od rôznych poisťovní. e. Porovnajte výsledky a vyberte si najlepšiu ponuku, ktorá vyhovuje vašim potrebám a preferenciám.

PZP kalkulačka je užitočným nástrojom, ktorý vám pomôže získať rýchly a presný prehľad o cenách PZP pre vaše vozidlo. S jej pomocou môžete jednoducho porovnať ponuky od rôznych poisťovní a nájsť tak tú najlepšiu pre vás. Ušetríte tak nielen čas, ale aj peniaze pri výbere správneho poistenia.

Ako nájsť najlepšiu ponuku PZP?

Pri hľadaní najlepšej ponuky PZP je dôležité zvážiť nielen cenu, ale aj rozsah krytia a kvalitu služieb poisťovne. Tu je niekoľko tipov, ako nájsť tú najlepšiu ponuku pre vaše potreby:

a. Porovnajte ponuky: Využite PZP kalkulačku na porovnanie ponúk od rôznych poisťovní. Pozrite sa nielen na cenu, ale aj na rozsah krytia, ako sú asistenčné služby, odťahová služba, oprava na mieste a podobne.

b. Skontrolujte poisťovne: Získajte viac informácií o poisťovniach, ktoré ponúkajú PZP. Prečítajte si recenzie a hodnotenia od skutočných zákazníkov, aby ste zistili, ako spokojní boli s ich službami.

c. Pozrite sa na zľavy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy na PZP pre určité skupiny vodičov alebo za bezpečnostné prvky vo vozidle. Zistite, či spĺňate podmienky pre tieto zľavy a ak áno, zvážte ich pri výbere najlepšej ponuky.

d. Individuálne potreby: Pri výbere PZP sa zamyslite nad svojimi individuálnymi potrebami. Ak napríklad často jazdíte v zahraničí, zvážte PZP, ktoré poskytuje krytie aj v zahraničí.

e. Osobný kontakt s poisťovňou: Ak máte nejasnosti alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať poisťovňu telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Spýtajte sa na podrobnosti o krytí, zmluvných podmienkach a podobne.

PZP je dôležitou súčasťou vlastníctva vozidla, pretože poskytuje finančnú ochranu pre vás a ostatných účastníkov premávky v prípade dopravnej nehody. Pri výbere najlepšej ponuky PZP je dôležité zvážiť nielen cenu, ale aj rozsah krytia a spokojnosť s poisťovňou. PZP kalkulačka je užitočným nástrojom, ktorý vám môže pomôcť nájsť tú najlepšiu ponuku pre vaše potreby a ušetriť čas aj peniaze.

Povinné zmluvné poistenie: Ako si vybrať to pravé PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným druhom poistenia pre všetkých motoristov. Jeho hlavným účelom je pokryť škody spôsobené vodičom tretím stranám v prípade dopravnej nehody. V tomto článku sa pozrieme na to, ako si vybrať správne PZP, a spomenieme aj termíny ako PZP online, porovnanie PZP a poistenie auta.

Prečo potrebujeme PZP?

PZP je zákonom povinné poistenie pre všetkých motoristov. Jeho cieľom je chrániť tretie strany, ktoré utrpia škodu v dôsledku činnosti poistníka. V prípade dopravnej nehody poskytuje PZP finančnú náhradu za škody na zdraví, majetku alebo smrť tretej strany.

Ako si vybrať správne PZP? Napríklad aj PZP online?

a) PZP online: PZP je možné uzavrieť aj online prostredníctvom webových stránok poisťovní alebo prostredníctvom porovnávacích portálov. PZP online vám umožní pohodlne porovnať ponuky rôznych poisťovní a uzavrieť poistenie z pohodlia vášho domova.

b) Porovnanie PZP: Dôležitou súčasťou výberu správneho PZP je porovnanie ponúk rôznych poisťovní. Vďaka porovnávacím portálom môžete jednoducho získať prehľad o cenách, podmienkach a službách jednotlivých poisťovní.

c) Poistenie auta: Väčšina poisťovní ponúka aj komplexnejšie poistenie auta, ktoré môže zahŕňať havarijné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a ďalšie krytia. Pri výbere PZP zvažte aj možnosť získania komplexnejšieho balíka poistenia pre vaše auto.

Na čo dbať pri výbere PZP?

a) Cena: Cena PZP sa môže líšiť v závislosti od poisťovne, typu vozidla, veku a skúseností vodiča. Pri výbere PZP je dôležité nájsť najlepší pomer ceny a kvality služieb. Cenu zistíte cez výpočet PZP.

b) Rozsah krytia: Skontrolujte, či zvolené PZP kryje všetky základné škody, ktoré môžete spôsobiť tretím stranám. Dôležité je vedieť, aké sú limity náhrad za škody na majetku a zdraví, a či sú tieto limity dostatočné na pokrytie možných škôd.

c) Kvalita služieb: Pri výbere PZP je dobré zohľadniť aj kvalitu služieb poskytovaných poisťovňou. Pozrite sa na recenzie a hodnotenia ostatných klientov, aby ste získali predstavu o rýchlosti a efektivite riešenia škodových udalostí.

d) Bonusy a zľavy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre nových klientov, verných zákazníkov, alebo v prípade, že uzavriete viacero poistných zmlúv v rámci jednej poisťovne. Skontrolujte dostupné bonusy a zľavy a zistite, ako ich môžete využiť.

e) Možnosti platby: Zistite, aké sú možnosti platby za PZP – či môžete platiť mesačne, štvrťročne, alebo ročne. Niektoré poisťovne môžu ponúkať zľavy za ročnú platbu alebo ďalšie výhody pri určitých spôsoboch platby.

Povinné zmluvné poistenie je dôležitou súčasťou každodenného života motoristov. Pri výbere správneho PZP je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, ako sú cena, rozsah krytia, kvalita služieb, dostupné bonusy a zľavy, a možnosti platby. Využite možnosti PZP online a porovnanie PZP na internete, aby ste našli najlacnejšie PZP pre vás a vaše vozidlo.

Ako udržať nízku cenu PZP a ako pomôže PZP porovnanie

Aj keď je povinné zmluvné poistenie zákonom stanovené, stále existujú spôsoby, ako udržať jeho cenu na rozumnej úrovni. Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť ušetriť na PZP:

a) Bezpečná jazda: Jazda bez dopravných nehôd a priestupkov môže významne ovplyvniť cenu vášho PZP. Poisťovne často poskytujú zľavy pre bezpečných vodičov, ktorí nemajú na svojom konte škodové udalosti alebo dopravné priestupky.

b) Zvoľte vhodný automobil: Typ vozidla ovplyvňuje cenu poistenia. Vo všeobecnosti platí, že čím je vozidlo drahšie a výkonnejšie, tým vyššia bude cena PZP. Pri výbere auta zohľadnite aj náklady na poistenie.

c) Zvýšte poistnú sumu: Voľba vyššej poistnej sumy môže znamenať nižšiu cenu PZP. Avšak pri takejto voľbe je dôležité zvážiť, či si môžete dovoliť uhradiť rozdiel medzi poistnou sumou a skutočnou hodnotou škody v prípade poistnej udalosti.

d) Využite zľavy: Zisťujte, aké zľavy sú dostupné u vašej poisťovne. Môže ísť napríklad o zľavy pre študentov, dôchodcov, zamestnancov určitých firiem, členov auto klubov, alebo v prípade, že máte viacero poistných zmlúv v rámci jednej poisťovne.

e) Porovnávajte ponuky: Pravidelne porovnávajte ponuky rôznych poisťovní a sledujte zmeny v cenách PZP. Využite online nástroje na porovnanie PZP a nebojte sa zmeniť poisťovňu, ak nájdete lepšiu ponuku.

Udržať nízku cenu PZP je dôležité pre mnohých motoristov. Bezpečná jazda, vhodný výber vozidla, zvýšenie poistnej sumy, využívanie dostupných zliav a porovnávanie ponúk sú niektoré zo spôsobov, ako môžete ušetriť na povinnom zmluvnom poistení. Vždy si dajte pozor na to, aby ste neobetovali

kvalitu poistenia len preto, aby ste ušetrili niekoľko eur. Zabezpečte, aby vaše PZP pokrývalo všetky potrebné riziká a zodpovedalo vašim individuálnym potrebám.

PZP a zmeny v legislatíve

Je dôležité sledovať zmeny v legislatíve, ktoré sa týkajú PZP. Nové zákony a predpisy môžu ovplyvniť povinnosti vodičov, rozsah poistenia, ako aj ceny PZP. Sledujte informácie od štátnych inštitúcií, poisťovní a médií, aby ste boli vždy informovaní o aktuálnych novinkách týkajúcich sa PZP.

Dôležitosť poistenia auta

Zabezpečenie dostatočného poistenia pre váš automobil je dôležité pre ochranu vašej finančnej istoty v prípade nehôd alebo iných škodových udalostí. PZP je základným typom poistenia, ktorý pokrýva škody spôsobené tretím osobám. Pre úplnú ochranu vašich záujmov zvážte aj dobrovoľné havarijné poistenie, ktoré pokryje škody na vašom vozidle.

PZP je povinné poistenie, ktoré musí mať každý vodič. Jeho účelom je chrániť tretie osoby pred škodami spôsobenými vaším vozidlom. Vyberte si PZP, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám, a nezabudnite pravidelne sledovať zmeny v cenách a legislatíve. Zabezpečte si nízku cenu PZP, avšak nezanedbajte kvalitu poistenia.

Havarijné poistenie: Kľúčové informácie a dôležitosť

Havarijné poistenie je dobrovoľný druh poistenia, ktorý zabezpečuje finančnú ochranu vášho vozidla v prípade škody spôsobenej nehodou, krádežou, požiarom, živelnou pohromou alebo inými nebezpečenstvami. Tento článok poskytuje prehľad o havarijnom poistení, jeho dôležitosti a faktoroch, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere tejto poistky.

Rozdiel medzi havarijným poistením a povinným zmluvným poistením (PZP)

Havarijné poistenie sa líši od povinného zmluvného poistenia (PZP) tým, že PZP pokrýva škody spôsobené tretím osobám, zatiaľ čo havarijné poistenie chráni váš majetok – teda vozidlo. PZP je povinné pre všetkých vlastníkov vozidiel, zatiaľ čo havarijné poistenie je dobrovoľné a poskytuje väčšiu mieru ochrany.

Druhy havarijných poistení

Havarijné poistenie sa zvyčajne delí na dve kategórie:

a) Základné havarijné poistenie: Pokrýva škody na vozidle spôsobené nehodou, krádežou, požiarom, živelnou pohromou alebo vandalizmom.

b) Rozšírené havarijné poistenie: Ponúka širší rozsah krytia vrátane škôd spôsobených zverou, sklenými časťami vozidla, únosom vozidla a ďalšími rizikami.

Výber havarijného poistenia

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť nasledujúce faktory:

a) Hodnota vozidla: Čím vyššia je hodnota vozidla, tým väčšiu finančnú ochranu by malo havarijné poistenie poskytovať.

b) Vek a stav vozidla: Staršie vozidlá a vozidlá so značným opotrebením zvyčajne nepotrebujú rovnako rozsiahle havarijné poistenie ako nové alebo luxusné vozidlá.

c) Vlastné riziko: Výber vlastného rizika, ktoré ste ochotní znášať v prípade škody, môže ovplyvniť výšku vašej havarijnej poistky.

d) Dodatočné krytie: Pri výbere havarijného poistenia by ste mali zvážiť aj možnosť zakúpenia dodatočných krytí, ako sú napríklad asistenčné služby, poistenie právnej ochrany alebo poistenie osobných vecí.

e) Poistná spoločnosť: Výber spoľahlivej poistnej spoločnosti s dobrým hodnotením a službami je kľúčový pri rozhodovaní o havarijnom poistení. Porovnávajte ponuky rôznych poisťovní a zohľadnite aj ich reputáciu.

Výhody havarijného poistenia

Havarijné poistenie poskytuje rad výhod:

a) Finančná ochrana: Zabezpečuje finančnú ochranu vášho vozidla v prípade škody spôsobenej rôznymi rizikami.

b) Pokoj mysle: Vďaka havarijnému poisteniu môžete mať pokojný spánok, pretože viete, že vaše vozidlo je chránené pred rôznymi nebezpečenstvami.

c) Ochrana investície: Pre mnohých ľudí je vozidlo jednou z najväčších investícií. Havarijné poistenie pomáha chrániť túto investíciu pred strátou alebo poškodením.

Havarijné poistenie je dobrovoľný druh poistenia, ktorý chráni váš majetok – teda vozidlo – pred rôznymi rizikami. Je dôležité zvážiť potrebu a rozsah havarijného poistenia na základe hodnoty, veku a stavu vozidla, ako aj vašich osobných potrieb a finančnej ochoty znášať riziko. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité porovnať ponuky rôznych poistných spoločností a zohľadniť ich reputáciu a služby. Havarijné poistenie poskytuje finančnú ochranu, pokoj mysle a ochranu vašej investície do vozidla.

Výpočet PZP

Výpočet PZPNejeden z nás si vybavovanie rôzneho typu necháva na poslednú chvíľu. Zbytočne nás takéto situácie stresujú hlavne vtedy, ak si predstavíme, že musíme osobne chodiť po rôznych pobočkách inštitúcií, v ktorých si potrebujeme vybaviť svoje záležitosti. Pokiaľ ale ste si na poslednú chvíľu nechali zabezpečenie vozidla, to až taký problém nepredstavuje. Výpočet PZP ceny poistenia si môžete urobiť doma, pomocou bezplatnej online PZP kalkulačky, ktorá vás skutočne pripraví len o minimum času a peňazí. Vyskúšajte ju a sami sa presvedčíte o tom, že tak môžete ušetriť stovky eur a hodiny času. Na čo sa zbytočne a hlavne dobrovoľne pripravovať o hocičo, ak nemusíte?

Prečo túto povinnosť nepodceniť?

Okrem toho, že ide o zákonné nariadenie, PZP sa neodporúča podceňovať hlavne kvôli právu na odškodnenie poškodených. Už aj to najzákladnejšie zabezpečenie dokáže pokryť až milión eurové škody, ktoré by ste mohli spôsobiť iným účastníkom premávky tak, ako aj ich majetku. Konkrétne aj to najlacnejšie PZP dokáže poistne vyplniť 5 miliónov eur pri vzniku škôd na zdraví a do 1 milióna eur pri škodách na majetku. Niekto si povie, že ide o zbytočne vysoké čísla. Opak je pravdou. Hlavne škody spôsobené na zdraví sa môžu veľmi rýchlo dostať až do takýchto súm. Ale pozor, toto zabezpečenie kryje len tie škody, ktoré spôsobíte iným, nie sebe alebo svojmu vozidlu. Pozrite si tabuľku cien povinného zmluvného poistenia, ktorú poskytuje Uzavripzp.

Ak teda spôsobíte škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu, snažte sa jej čeliť rýchlo, ale s rozumom. Spomeňte si na to, že kryje materiálne aj zdravotné škody, takže nie je dôvod na to, aby ste z miesta ušli. Ak sa poškodený nenachádza v blízkosti jeho poškodeného prostriedku, nechajte mu na vás číslo. Predtým však nezabudnite udalosť zaznačiť a najlepšie aj odfotografovať. Naopak, ak je aj svedkom, čím skôr spíšte zápisnicu o škodovej udalosti, vymeňte si kontaktné údaje, čísla poistných zmlúv a spisy zanesie vinník do svojej poisťovne. Riešenie je veľmi rýchle, len nie je potrebné prepadať emóciám a panike, nakoľko vďaka povinnému zmluvnému poisteniu sa môže dať všetko do poriadku. Bez neho by ste všetky spôsobené škody museli hradiť sám.

Okrem toho sa za nerešpektovanie tejto povinnosti účtujú vysoké pokuty. Policajt vám pri zastavení nepoisteného vozidla urobí výpočet pokuty za neplatné PZP. Sumy sa väčšinou pohybujú v niekoľkých stovkách eur. Za hranicami bez prítomnosti zelenej karty však môžete zaplatiť aj niekoľko tisíc eur, prípadne domov pôjdete bez vozidla. Kompetentnou u nás je aj iná inštitúcia, a síce Obvodný úrad, ktorý vám aj do 3 rokov od nelegálnej jazdy dokáže zaslať 3 330-eurovú pokutu. Ak nechcete platiť nevýhodnú poistku, tak zmeňte poisťovňu pomocou Uzavripzp.

Bezplatná online kalkulačka na rýchly výpočet PZP

AutoNenechajte sa už zaskočiť škodovou udalosťou ani náhodnými policajnými hliadkami. Dnes už ani nemusíte navštevovať mnoho poisťovní, aby ste zistili tú najlepšiu a najvýhodnejšiu ponuku. Všetko si zabezpečíte a zistíte aj z miesta, kde sa práve nachádzate. Stačí vám na to len niekoľko minút. S bezplatnou kalkulačkou na výpočet PZP si môžete skoro za počkaním zistiť všetky vaše dostupné ponuky. Podstatným bude zadať parametre vášho prostriedku, aby sa vám jednotlivé ponuky zobrazili. Nasledujúce ponuky vás možno prekvapia a možno šokujú. Šok môže nastať vtedy, keď uvidíte, že zabezpečenie vášho prostriedku sa medzi jednotlivými poisťovňami môže líšiť skutočne až v stovkách eur. Príjemným ale určite bude, že v rámci ponúk výpočtu nájdete aj to najlacnejšie a najlepšie PZP pre vás. Požiadať oňho môžete aj priamo v zobrazenej tabuľke.

Po kliknutí na vybranú ponuku sa od vás bude požadovať zadať ešte niekoľko informácií o vás, aby vám poisťovateľ mohol vystaviť zmluvu a zaslať iné dokumenty. Celé to prebehne automaticky a elektronicky, kedy do niekoľkých sekúnd od požiadania dostanete na mail správu. Nájdete v nej návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie poistného a dočasnú zelenú kartu. Tú si nezabudnite vytlačiť, nakoľko slúži ako doklad o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení. Jej originál vám bude odoslaný po prijatí vašej platby poistného v poisťovni. Máte aj možnosť poistiť svoje auto proti krádeži cez link https://www.uzavripzp.sk/poistenie-auta/proti-kradezi/.

Ktoré dopravné prostriedky sa poisťujú?

Zákon nariaďuje povinné zmluvné poistenie nielen na motorové vozidlá, ktoré sa používajú dennodenne, ale aj na také, ktoré sa využívajú sporadicky, hoci by aj nevyužívali cestnú komunikáciu. Povinnosť je platná aj pre nemotorové vozidlá, ktoré potrebujú platný technický preukaz, nakoľko by ich zlý technický stav mohol spôsobiť nemalú škodovú udalosť, ak nie až dopravnú nehodu. Výpočet PZP si pomocou online kalkulačky môžete urobiť na každý a jeden typ tohto povinne poistiteľného dopravného prostriedku.

Nielen osobné auto, ale aj:

 • nákladné auta,
 • kamióny,
 • poľnohospodárske a pracovné stroje,
 • hromadné prostriedky,
 • motocykle,
 • návesné či prívesné vozidlá, ako napr. vozíky

by sa tejto povinnosti nemali vyhýbať. To isté sa aplikuje aj na historické vozidlá, ktoré sú „vetrané“ len raz v roku a aj to kvôli zjazdu. V špeciálnych prípadoch sa môže uzatvoriť aj na menej ako štvrťrok, samozrejme po dohode s danou poisťovňou.

Veríme, že náš článok vám poskytol dostatočné množstvo dôvodov na to, aby ste sa tento typ zabezpečenia rozhodli rešpektovať a nepodceňovať ho. Pre výpočet PZP a zistenie tej najlepšej, najvýhodnejšej a najlacnejšej ponuky vám určite odporúčame využiť pomoc bezplatnej online kalkulačky. V prípade, že už ste poistený a zistíte, že ste to mohli urobiť aj za výhodnejšie, je potrebné spísať výpoveď poistnej zmluvy. Nové poistenie si môžete splnení podmienok rýchle a bez problémov uzatvoriť.